Profil skupiny CS21 Group

Z HISTORIE

Vznik IT firmy CS21 se datuje rokem 1994. Tehdy vznikla obchodní skupina CS21 – Computer Shop, s cílem realizovat koncepci celoplošného pokrytí potřeb koncového trhu s výpočetní technikou na celém území České republiky. Původní holdingové uspořádání dceřiných firem v čele s pražskou centrálou CS21, v kombinaci se systémem franchisingu, bylo v roce 1999 nahrazeno konceptem účelového sdružení několika kapitálově nezávislých firem, které účelně využívají společných zdrojů, efektivně vzájemně spolupracují v marketinku a zejména společně a v úzké kooperaci řeší otázky komplexního zajištění obchodních a servisních služeb pro své klientu. Společným působením se takto daří nejen nabídnout a realizovat své služby s dosahem daleko mimo vlastní regiony jednotlivých poboček, ale současně i vzájemně využívat a sdílet své odborné specializace. Každá jednotlivá pobočka skupiny CS21 Group je takto spojením s dalšími pobočkami CS21 komplexněji vybavena a kromě své vlastní vysoké mobility, pohotovosti a operativnosti svého kvalifikovaného technického personálu disponuje a využívá speciálních odborných kompetencí a technického a kvalifikačního zázemí v rámci spojení celé obchodní a servisní sítě CS21 Group čítající 5 firem s celkem devíti stálými provozovnami v sedmi městech ČR.

Společné zájmy obchodní skupiny integruje a representuje společnost CS21 Group, spol. s r.o. V jednotlivých regionech jsou pak obchodně a servisně aktivní jednotlivé subjekty skupiny CS21 Group. Současné době to jsou tradiční provozovny v Praze, Brně, Hodoníně, Kyjově, Kroměříži, Novém Jičíně a v Ostravě. Celá skupina CS21 Group dlouhodobě patří k nejvýznamnějším IT firmám v České republice. Tento význam a toto postavení mají i jednotlivé pobočky. Jejich historie, délka působení na místním trhu a vznik silného regionálního postavení většiny z provozoven jde ještě před rok 1994, tedy dříve než se skupina CS21 Group organizačně konstituovala. Proti obdobně velkým lokálním firmám disponují výhodou úzké technické spolupráce s producenty výpočetní techniky, s distributory IT a s partnery CS21 Group. V konkurenci velkých národních IT firem mají pobočky CS21 výhodu větší pružnosti a výhodnější nákladové ceny.

Původní charakter a orientace firem CS21 na detail, koncový prodej a přímé dodávky produktů výpočetní techniky, vč. výroby vlastních počítačů a serverů Xerius, byl postupně, zejména po roce 2000, měněn v orientaci na stále širší poskytování komplexních IT služeb a dodávky komplexních ICT řešení. Původní nosné zaměření na prodej vlastních PC výrobků ustoupilo potřebě orientace na značkové výrobky a orientace na úzkou spolupráci s nejvyspělejšími světovými producenty v oboru výpočetní techniky.

Nabídka CS21 trvale obsahuje široké portfolio zboží a služeb, počínaje běžným počítačovým zbožím na prodejních pultech, přes projektování a realizování rozsáhlých dodávek výpočetní techniky, instalace datových sítí a až po úplnou technickou správu prostředků výpočetní techniky u firemních klientů. Nabízíme individuální přístup, a dokážeme splnit vše pro řešení potřeb datových sítí menších a středních firem. Uspokojujeme však svými dodávkami i nejnáročnější klienty s rozsáhlými PC sítěmi čítající i stovky počítačů. Poskytneme vše od oprav výpočetní a kancelářské techniky v našich opravnách, přes poskytnutí špičkové technické podpory IT správcům a IT oddělením firem a konzultací a školení uživatelů nebo informatiků, až po nejnáročnější instalace serverů a síťových infrastruktur, včetně zajištění plného outsourcingu správy firemních datových sítí a poskytování technické péče o soubory výpočetní a kancelářské techniky našich klientů.

KVALIFIKACE – KOMPETENCE – KVALITA

Naší trvalou snahou je poskytnout nejvyšší technickou úroveň v nejvyšší kvalitě. Potřeby klienta jsou vždy na prvním místě. Některé pobočky mají již zaveden komplexní systém řízení jakosti podle norem ISO 9001 (COMIPMEX Brno), jiné systém ISO ve svých firmách právě implementují (CS21 Nextnet Ostrava).

Vzhledem k rychlému vývoji v oblasti informačních technologií je pro firmu důležitý těsný kontakt s předními světovými producenty výpočetní techniky. Víme, že jen takto jsme schopni nabízet našim zákazníkům nová, nejmodernější a přesto v praxi již ověřená řešení. Tato partnerství nám dávají sílu řešit nejsložitější úkoly na nejvyšší úrovni. CS 21 Ostrava je významným, podporovaným autorizovaným dodavatelem následujících výrobců a světových dodavatelů:

 • BROTHER – autorizovaný servisní a obchodní partner
 • FUJITSU-SIEMENS COMPUTERS – Qualified Certified Partner
 • HP Invent – Select Business Partner
 • IBM – Premium Business Partner
 • INTEL – IPI Intel Product Integrátor
 • MICROSOFT – Certified Partner
 • NOVELL – Business Partner
 • SYMANTEC – Certified Partner
 • GFI – Gold Authorized Partner
 • BELDEN & Panduit Integried Structureed Cabling Design
 • K-Line Authorized Installer
 • ZyXEL – Authorized Partner

Dlouhodobé partnerství je podloženo systematicky sledovanou kvalifikační skladbou technických specialistů na jednotlivých pobočkách i v CS21 Group jako celku.

Partnerství se světovými ICT leadery, ale zejména potřeba odborné kompetence technických týmů poskytujících odborné služby, vyžaduje permanentní sytém vzdělávání, skládání a obnovování autorizačních zkoušek a získávat kvalifikačních a certifikačních osvědčení. Kromě odborné kompetence mají všechny pobočky organizační podporu na vysoké úrovni. S nepřetržitou pohotovostí dispečinku servisních služeb a s pomocí moderních dohledových systémů jsme připraveni svým klientů poskytovat své služby 24 hodin 7 dnů v týdnu nepřetržitě 365 dnů v roce.

NABÍZENÉ PRODUKTY A SLUŽBY

CS21 Group zajišťuje svým zákazníkům úplné portfolio výrobků a HW a SW produktů. Specializujeme se jen na nejkvalitnější značky a hledáme nejkratší distribuční kanály od výrobce na stůl našeho zákazníka. K tomu využíváme největší české distributory a dovozce výpočetní techniky. Spojením ve skupině CS21 Group dosahujeme nejlepší cenové relace dostupné na českém trhu. Svým významem a objemem nakupovaného zboží mají subjekty CS21 Group plnou podporu všech významných producentů a distributorů IT a proto realizují své dodávky pohotově, v krátkých lhůtách, a se zajištěnou nejvyšší možnou úrovní záručních a pozáručních služeb na území ČR.

Zajišťujeme komplexní dodávky výpočetní techniky, včetně návrhu vhodných zařízení, a návrhu finančních služeb pro realizaci dodávky. Poradenská činnost ve fázi návrhu, odborná instalace na místě u uživatele a rychlý kvalitní servis dávají našim zákazníkům jistotu, že jeho investice bude optimálně využita.

Již několik desítek klientů využívá našich servisních služeb ve formě plného outsourcingu. Tým našich IT specialistů touto formou přebral zodpovědnost za plnou správu a kompletní technickou péči o informační systémy našich klientů. Naši vyškolení specialisté vyzbrojení kvalifikací a prověření praxí se komplexně starají o infrastrukturu datových sítí a zajišťují externí správu ICT klientům v takovém rozsahu, že našim zákazníkům odpadá veškerá starost o zajištění provozuschopnosti výpočetní techniky a spolehlivosti informačních systémů a mohou se plně věnovat pouze své hlavní podnikatelské činnosti.

Nabízíme všechny služby spojené s návrhy, projekcí a instalací a provozováním datových sítí. Kromě realizací a certifikovaných montáží a kabeláží systémů datových sítí realizujeme další slaboproudé instalace elektronických zabezpečovacích systémů, telefonních zařízení, docházkových a přístupových systémů, EZS a EPS, kamerových systémů, televizních a rozhlasových rozvodů ap.

Samozřejmostí jsou instalace serverových, zálohovacích a datových systémů (storage, datové sklady). Připravujeme komplexní HW a operační prostředí pro instalace uživatelských aplikací a podnikových informačních systémů. Vytváříme a propojujeme bezpečné datové sítě, zajišťujeme na profesionální úrovni pravidelné zálohy a archivace dat.

Bylo již zmíněno, CS21 dodává výrobky nejznámějších počítačových značek (Acer, Fujitsu-Siemens, HP Invent, IBM, Lenovo). Současně však stále vyvíjí a asambluje osobní počítače a servery vlastní produktové značky XERIUS®. Počítačů s touto značkou bylo od roku 1992 vyrobeno desítky tisíc a stále je po těchto levných a spolehlivých počítačích velká poptávka. Obliba kvalitních počítačů za příznivou cenu nebyla překonána.